തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ യുവാവിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; ആക്രമിച്ചത് ഭാര്യാപിതാവ്‌
Published: 11 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 11 months ago

100 views

0 Likes   0 Dislikes


Father-in-law stabs his son-in-law to death at a private hospital in Thiruvananthapuram.

Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos