നേഴ്‌സുമാര്‍ സമരത്തിന് :വേതനപരിഷ്‌ക്കരണം ഉടന്‍നടപ്പാക്കണം
Published: 11 months ago By: Jeevan TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Jeevan TVPublished: 11 months ago

13 views

0 Likes   0 Dislikes


സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്‌സുമാര്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പടിക്കല്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കും

Related Videos