"എന്നോട് മുകേഷേട്ടന്‍ നുണ പറയില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം'- #MeToo ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച്‌ Methil Devika
Published: 1 month ago By: News18 Kerala


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: News18 KeralaPublished: 1 month ago

426, 504 views

1, 931 Likes   347 Dislikes


Actor cum Kollam MLA Mukesh is caught in the #MeToo row, when, Tess Joseph, a Mumbai based casting director, in a tweet, had accused that Mukesh, then anchor of a KBC like quiz show- Koteeswaran, used to call her to his room continuously and she felt threatened. She also added that it was Derek O'Brien, TMC Rajya Sabha MP and her boss at the time, who got her out of the situation. Now, his wife and renowned dancer, Methil Devika, reacts to the controversy. She said that she believes her husband is innocent, but the #MeToo campaign as a large is a good attempt to liberate women.
#MeToo #MethilDevika #MethilDevikaAboutMukesh #MukeshCaughtInMeTooRowSubscribe our channel for the latest news updates:
https://goo.gl/5pVxK3

Follow Us On:
-----------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/news18Kerala/
Twitter: https://twitter.com/News18Kerala

Related Videos