ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നാണം കെട്ടു മാപ്പുപറഞ്ഞു !! | Surendran | News | TV
Published: 1 year ago By: E Journalist


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: E JournalistPublished: 1 year ago

615, 190 views

1, 915 Likes   475 Dislikes


ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്താൻ ഇ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.

ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍‌മെന്റിന്റെ പുതിയ ഐ.ടി നയത്തിന് കീഴില്‍, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം നല്‍കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. അത്തരം അഭിപ്രായത്തിന് നിയമനടപടിയും (ശിക്ഷ അല്ലെങ്കില്‍ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും) കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിനാല്‍ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എഴുതുന്ന ഏതൊരു അഭിപ്രായത്തിനും രചയിതാവിനായിരിക്കും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം.


https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com
https://plus.google.com/

Related Videos