ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നേരിയ തോതിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു; 2400 അടി ആകുന്നത് വരെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തില്ല
Published: 2 months ago By: asianetnews


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: asianetnewsPublished: 2 months ago

17, 751 views

90 Likes   7 Dislikes


ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നേരിയ തോതിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു; 2400 അടി ആകുന്നത് വരെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തില്ല

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/asianetnewstv

Related Videos