സഭയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ച് കന്യാസ്ത്രീ നല്‍കിയ കത്ത് പുറത്ത്
Published: 4 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 4 months ago

16, 926 views

38 Likes   13 Dislikes


Kerala police may soon arrest Franco Mulakkal, Bishop Of Jalandhar Archdiocese of Syro Malabar Church, allegedly for raping a Malayalee nun.

Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos