മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആത്മസംയമനം പാലിക്കണമെന്നും പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പദ്മജ വേണുഗോപാൽ - Malayalam TV Shows

മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആത്മസംയമനം പാലിക്കണമെന്നും പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പദ്മജ വേണുഗോപാൽ
Published: 2 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 2 months ago

163 views

0 Likes   0 Dislikes


Padmaja Venugopal reacts to the current fight going on with in the Congress Party Leaders, she added that The senior leaders should control their emotions and stop openly disgracing one another as it will effect the coming parliamentary elections and the party.Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos