എംജി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നെല്ല് കൃഷി; കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം നടത്തി ജൈവ കൃഷി പഠന കേന്ദ്രം
Published: 11 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 11 months ago

61 views

0 Likes   0 Dislikes


The Inter-University Centre for Organic Farming and Sustainable Agriculture (IUCOFS) under the MG University celebrated the harvesting of their first paddy farming. University VC Babu Sebastian inaugurated the function. The students and faculty of the department opted for medicianl varieties of paddy like Rakthashali and Kunjukunju.

Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos