പ്രാണേഷ് കുമാറിന്റെ അച്ഛന്‍ ഗോപിനാഥ പിള്ളയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
Published: 8 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 8 months ago

164 views

0 Likes   0 Dislikes


Kerala Police is trying hard to solve the mysterious death of Pranesh Kumar's father Gopinatha Pillai who was the chief petitioner against Amit Shah and Narendra Modi in the Ishrat Jahan fake encounter case.


Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos