ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സമരം: ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ ടിച്ചര്‍ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു - Live
Published: 8 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 8 months ago

490 views

4 Likes   2 Dislikes


Amidst of Doctor's strike in the state, Health Minister KK Shailaja Teacher meets the press after the cabinet meeting. The cabinet has decided to defend the strike at any cost.


Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos