വഞ്ചനാകേസ് : ബിജു രമേശിന്റെ അറ്റിങ്ങലിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ക്വാറിയും ജില്ലാ കോടതി പിടിച്ചെടുത്തു
Published: 11 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 11 months ago

263 views

0 Likes   0 Dislikes


Thiruvananthapuram District Court attached the Rajadhani Engineering college and a stone quarry owned by businessmen Biju Ramesh following a cheating case against him. Biju Ramesh was mostly known for suing ex-finance minister KM Mani in Bar bribery case.

Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos