വിഷുദിനത്തില്‍ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി
Published: 11 months ago By: Jeevan TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Jeevan TVPublished: 11 months ago

11 views

0 Likes   0 Dislikes


വിഷുദിനത്തില്‍ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി. ആലുവ കാര്‍മല്‍ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പൈപ്പ് പൊട്ടിയാണ് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആയിരങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയത്

Related Videos