ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സമരം: വയനാട്ടില്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ആദിവാസി സ്ത്രീ മരിച്ചു | 16th April 2018
Published: 8 months ago By: People TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: People TVPublished: 8 months ago

357 views

0 Likes   0 Dislikes


A Tribal woman died of medical negligence from the doctors of Mananthavadi District Hospital. According to reports, there was only limited number of doctors in the hospital as major chunk was participating in Doctors' strike in the state and because of that, the lady was denied proper treatment.


Subscribe to People TV:  https://www.youtube.com/user/peopletvonline


Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: https://plus.google.com/u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: https://twitter.com/PeopleTVnews

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/PeopleTVYoutube/

Related Videos