ഇരുട്ടില്‍ നിറയുന്ന നന്മയുടെ വെളിച്ചം| Mathrubhumi News
Published: 5 months ago By: Mathrubhumi News


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Mathrubhumi NewsPublished: 5 months ago

1, 941 views

0 Likes   0 Dislikes


പ്രളയം തകർത്തത് നിറമുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല.
ഇരുട്ടുമാത്രം നിറഞ്ഞ ചില കണ്ണുകളിലെ
പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയാണ്.
എന്നാൽ സുമനസ്സുകളുടെ നന്മയിൽ
പ്രതിസന്ധികളുടെ കൂരിരുട്ടിനെ പതിയെ അതിജീവിക്കുകയാണ്
രാജുവും ഭാര്യ തങ്കമണിയും.

#Nallavartha #MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews

Connect with Mathrubhumi News:

Visit Mathrubhumi News's Website: http://www.mathrubhumi.com/tv/
Find Mathrubhumi News on Facebook: https://www.fb.com/mbnewsin/

-----------------------------------------------------
Mathrubhumi News (മലയാളം: മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്) is a 24-hour Malayalam television news channel and is one of Kerala's most viewed TV channels. Owing to its varied presentation style and reliable content, Mathrubhumi News has become the fastest growing news channel in Kerala. More than just a news channel, Mathrubhumi News features a host of programmes that relate to various aspects of life in Kerala. Some of the frontline shows of the channel include: Super Prime Time, the No.1 prime time show in Kerala, the woman-centric news programme She News and Nalla Vartha a news program that focuses on positive news.

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.

Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

Related Videos