വിഷു ദിനത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ അതിഥികളായി പ്രഭു ദേവയും കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജും| Prabhu Deva | Mercury
Published: 8 months ago By: KairaliOnline


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: KairaliOnlinePublished: 8 months ago

1, 039 views

2 Likes   0 Dislikes


Watch Prabhu Deva and director Karthik Subbaraj promoting their movie Mercury which fall under the genre of silent thriller.


For more: http://www.kairalitv.in/
Youtube: https://www.youtube.com/user/KairaliOnline


Kairali TV is a channel owned and operated by Malayalam Communications Ltd. With programs like JB Junction, Magic Oven, Flavours of India, Patturummaal, Gandharva Sangeetham etc, Kairali TV is among the most leading Malayalam television channels with a large number of followers from around the globe. Kairali TV has been successful in delivering quality contents both online and in television for over 12 years.Circle us on G+: https://plus.google.com/+KairaliOnline
Facebook: https://www.facebook.com/KairaliTVYoutube
Twitter: https://twitter.com/TheKairaliTV

Related Videos