സിറിയന്‍ വിഷയം: ഉപരോധ നീക്കങ്ങള്‍ സജീവമാക്കി അമേരിക്ക
Published: 5 months ago By: Jeevan TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Jeevan TVPublished: 5 months ago

88 views

0 Likes   0 Dislikes


സിറിയക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ സജീവമാക്കി അമേരിക്ക.ഇതിനായി ലോകരാഷ്ടങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അമേരിക്ക ആരംഭിച്ചു

Related Videos