സര്‍ക്കാര്‍ ആദിവാസികളെ അവഗണിക്കുന്നു: വി.എം. സുധീരന്‍
Published: 6 months ago By: Jeevan TV


WATCH VIDEO Download Download


WATCH VIDEO Download Download

By: Jeevan TVPublished: 6 months ago

22 views

0 Likes   0 Dislikes


ആദിവാസികള്‍ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള്‍പോലും സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വി.എം. സുധീരന്‍. ദളിത് ആദിവാസി പിഡനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തൃശ്ശുര്‍ കലക്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ദളിത് െേകെണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ധര്‍ണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Related Videos